ชื่อ
: นายรุ่ง คำสา
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป
โทรศัพท์
: