ชื่อ
: นายเอกพจน์ คือทู
ตำแหน่ง
: รองประธานสภา ทต.บ่อหลวง
08-7173-8160
โทรศัพท์
: