ชื่อ
: - ว่าง -
ตำแหน่ง
: นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทรศัพท์
: