สำนักเทศบาลตำบลบ่อหลวง

152 หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 0-5208-1663 , 093-1374778
                     โทรสาร : 0-5208-1664                      

อีเมล์ :  admin@baulaung.go.th 

Share on Line
Share on Pinterest