ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ต้องกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ ม 12 (1)

Share on Line
Share on Pinterest