ร่วมต้อนรับนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด พร้อมด้วยสัสดีอำเภอ หน ปภ ชม สาขาฮอด เพื่อตรวจพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์เก่า บ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหลวง

Share on Line
Share on Pinterest