ประกาศประชามพันธ์เทศบาลตำบลบ่อหลวง เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด- 19 ที่ยังไม่คลี่คลาย จึงทำให้ไม่สามารถจัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี 2564 ได้ เทศบาลตำบลบ่อหลวงจึง ได้มีการจัดซุ้มประตู และติดโคมตลอดแนวรั้วค้านหน้า เทศบาลฯ ให้ชาวตำบลบ่อหลวง หรือผู้ที่เดินทางผ่านเทศบาลฯ ได้แวะถ่ายรูปสวยๆ เป็นจุดเช็คอิน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาไม่ให้เลื่อน หายไป

ประกาศประชามพันธ์เทศบาลตำบลบ่อหลวง เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด- 19 ที่ยังไม่คลี่คลาย จึงทำให้ไม่สามารถจัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี 2564 ได้ เทศบาลตำบลบ่อหลวงจึง ได้มีการจัดซุ้มประตู และติดโคมตลอดแนวรั้วค้านหน้า เทศบาลฯ ให้ชาวตำบลบ่อหลวง หรือผู้ที่เดินทางผ่านเทศบาลฯ ได้แวะถ่ายรูปสวยๆ เป็นจุดเช็คอิน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาไม่ให้เลื่อน หายไป

Share on Line
Share on Pinterest