ข่าวประชาสัมพันธ์ มติในที่ประชุมให้ดำเนินการเปิดศูนย์พัก คอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว ณ เทศบาลตําบลบ่อหลวง

Share on Line
Share on Pinterest