เทศบาลตำบลบ่อหลวงได้สนับสนุนสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้แก่ประชาชนตำบลบ่อหลวง

Share on Line
Share on Pinterest