เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปาง ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่รอยแยกแผ่นดิน บริเวณโรงเรียน และที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ 6

Share on Line
Share on Pinterest