ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะเพื่อนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest