วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม

วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม


     วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม เป็นวัดขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยป่า ตั้งอยู่ติดถนน 1099 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2523 ด้านบนวัด ข้างพระธาตุมีจุดชมวิวที่เห็นวิวภูเขาได้กว้าง เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวสวยของ อ.ฮอด นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนบ่อแก้ว ส่วนมากจะขับรถต่อมายังวัดพระธาตุดอยเหลี้ยม เนื่องจากอยู่ไม่ไกลกัน ห่างกันประมาณ 11 กิโลเมตร

 

 

ข้อมูลเจ้าอาวาส

 

พระพงษ์ศักดิ์ ธมฺมสาโร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเหลี้ยม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Share on Line
Share on Pinterest