วัดแม่สะนาม

ข้อมูลเจ้าอาวาส

 

พระครูใบฎีกา วิสุทธิ์ ธมฺมสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดแม่สะนาม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Share on Line
Share on Pinterest