วัดนาฟ่อน

ข้อมูลเจ้าอาวาส

 

พระใบฎีกา วรกานต์ ชยาภินนฺโท
เจ้าอาวาสวัดนาฟ่อน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Share on Line
Share on Pinterest