“เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ”

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

  • 1 วัดบ้านขุน

  • 2 อนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ

  • 3 วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม (นาฟ่อน)

  • 4 สวนพนาวัฒน์

  • 5 สวนป่าดอยบ่อหลวง

  • 6 สวนสนบ่อแก้ว

  • 7 สวนผักดอย OK

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทต.บ่อหลวง ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000005
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000025
คน
icon
เดือนนี้
0000579
คน
icon
ปีนี้
0002791
คน
icon
ทั้งหมด
0003711
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest